Comuna Mihai Viteazu

Biroul Taxe și Impozite Locale

Tel.: 0264-32 91 01/ Fax: 0264-28 61 01

e-mail: primaria@primariamihaiviteazu.ro

pagină de internet: http://primariamihaiviteazu.ro


Informații pentru accesul în sistem puteți obține de la biroul taxe și impozite locale

* Atenție! Se acordă, doar pentru plata cu anticipaţie și integrală a impozitului pe clădiri, terenuri, respectiv autovehicole, până la data de 31 martie a anului respectiv,

o bonificaţie de 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local al Comunei MihaiViteazu.

Pentru efectuarea plăților vă rugăm să folosiți codul IBAN afișat în dreptul debitului dvs. și următoarele date de identificare:

Beneficiar: Comuna Mihai Viteazu / CUI: 4378832

Trezoreria Municipiului Turda